Model overeenkomst Wij, _________________________ en ______________________ hebben Ella Wijsman en Wouter Molendijk gevraagd om ons te coachen bij vragen die wij over onze relatie hebben. Ella en Wouter hebben aangegeven dat zij voor ons een inspanningsverplichting aangaan. Doel daarvan is: - dat wij inzicht krijgen in onze communicatieprocessen en –patronen; - dat wij ieder afzonderlijk en samen vaardiger worden in het vorm geven van onze relatie; - dat wij over nieuwe kennis en vaardigheden beschikken. Onderdeel daarvan is dat Ella en Wouter op een respectvolle en verantwoordelijke manier met ons om zullen gaan. Wij realiseren ons, dat het altijd onze eigen verantwoordelijkheid blijft: - wat wij doen met de nieuw verworven kennis, inzichten en vaardigheden; - hoe wij onze relatie vorm geven. De verantwoordelijkheid voor onze relatie ligt uitsluitend bij ons zelf. Het eerste gesprek kost 95 euro (incl. BTW) wanneer dat het enige gesprek blijft. Het tarief bedraagt *** euro (excl. BTW) per gesprek van anderhalf uur met twee coaches.