relatie-checkup

> je wilt meer salsa in je relatie

> je wilt juist meer rust in je relatie

> je hebt wel eens een testje ingevuld. Dat heeft vragen opgeroepen en

daar wil je een antwoord op krijgen.

Kortom: jullie willen de kwaliteit van je relatie verhogen, je wilt je relatie eens onder de

loep nemen. Maar het komt er niet van om daar samen eens goed voor te gaan zitten. Het

zou fijn zijn als jullie gesprek daarover begeleid wordt.

Wij (Ella en Wouter) hebben daarin een enorme ervaring. Wij zullen op een respectvolle en

verantwoordelijke manier met jullie omgaan. Jullie gesprekken zullen nieuwe impulsen

krijgen.

kennis maken

Bel ons eens op voor een informatief gesprek. Of je stuurt een mail. Waar heb je behoefte

aan? Wat zou je graag willen? Wij geven aan welke mogelijkheden wij voor jullie zien.

vertrekpunt

Het kan zijn dat wij jullie vragen thuis een test in te vullen. Daarna bespreken jullie het

resultaat met ons. Waar zijn jullie tevreden over? Wat wil je misschien wel anders? Hoe ga

je dat aanpakken?

Meestal levert het eerste gesprek al veel voor jullie op.

Aan het eind van het eerste gesprek geef je aan of je prijs stelt op een vervolg.

het vervolg

Een relatie-checkup bestaat uit drie gesprekken van 1½ uur (inclusief het eerste gesprek).

Afhankelijk van jullie wensen en situatie maken wij gebruik van vragenlijsten. Zo kan het

resultaat van de MBTI-vragenlijst nieuwe inzichten opleveren in jezelf en in elkaar.

Daardoor kan meer begrip voor elkaar komen en kan er meer ruimte in jullie relatie

ontstaan.

prijsindicatie

Oriënterende gesprekken zijn zonder kosten.

De prijs spreken we in overleg met jullie vantevoren af en is afhankelijk van jullie

draagkracht.

Het eerste (echte, niet oriënterende) gesprek van anderhalf uur met twee coaches kost 95

euro (incl. BTW) wanneer dat het enige gesprek blijft.