relatiecoaching > je wilt de kwaliteit van je relatie verbeteren > je wilt je weer prettig en ontspannen voelen bij je partner > er zijn regelmatig misverstanden en die wil je niet meer De relatiecoaching wordt door een vrouw en een man, Ella en Wouter, samen gedaan. Zij zijn zeer ervaren coaches. Zij zullen op een respectvolle en verantwoorde manier met jullie omgaan. Je zult weer anders naar elkaar gaan kijken. Jullie gesprekken zullen nieuwe impulsen krijgen. Daardoor kan jullie liefde voor elkaar (weer) opbloeien en zullen misverstanden en ruzies minder kans krijgen. kennis maken Bel ons eens op voor een informatief gesprek. Wat zit je dwars? Wat zou je anders willen? Dikwijls zien wij meer mogelijkheden dan jij zelf nog ziet. Dat geeft hoop en biedt perspectief. Soms komt eerst één partner kennis maken. Klikt het? Wil je verder met ons? Vraag je je partner om mee te komen? vertrekpunt Jullie vertellen je verhaal in het eerste gesprek. Wij stellen verdiepende vragen en laten zien hoe we werken. Meestal levert het eerste gesprek al veel voor jullie op. Aan het eind van het eerste gesprek vragen wij of jullie met ons verder willen. Je hoeft dat niet meteen te beslissen. het vervolg Een traject voor relatiecoaching bestaat uit drie gesprekken van 1½ uur (inclusief het eerste gesprek). Bij ieder gesprek ligt het initiatief bij jullie, het gaat steeds om de dingen die op dat moment voor jullie belangrijk zijn. Wij houden de koers in de gaten. Soms krijg je een opdrachtje, bijvoorbeeld een vraag om over na te denken of nieuw gedrag om uit te proberen. Soms gebruiken we vragenlijsten die verhelderend kunnen werken over wie ieder van jullie is. Soms leren we jullie nieuwe gespreksvaardigheden of ontspanningsoefeningen. Soms reiken we nieuwe (psychologische) kennis aan, maar steeds is daarbij jullie wens bepalend. Afhankelijk van jullie keuze vinden de gesprekken om de week of om de twee weken plaats. Zo kunnen jullie in korte tijd een aanzienlijke verandering realiseren. Meestal is er na de drie gesprekken zoveel veranderd, dat jullie je relatie opnieuw vorm geven, waarbij de ergernissen beter te hanteren zijn. Natuurlijk blijven wij beschikbaar voor een nieuw verzoek om coaching, maar steeds zal het een kortdurend traject zijn. prijsindicatie Oriënterende gesprekken zijn zonder kosten. De prijs spreken we in overleg met jullie vantevoren af en is afhankelijk van jullie draagkracht. Het eerste (echte, niet oriënterende) gesprek van anderhalf uur met twee coaches kost 95 euro (incl. BTW) wanneer dat het enige gesprek blijft.