scheiden ... zeker weten?

> je voelt je niet meer gelukkig in je relatie, er zijn te vaak misverstanden en spanningen

> je hebt er voor jouw gevoel alles aan gedaan om het beter te laten gaan

> je denkt aan scheiden maar je twijfelt. Kunnen wij nog samen verder? HOE??

niet leuk

Als je dit denkt en voelt dan heb je geen prettige tijd. De onzekerheid knaagt en je wilt dat

dingen anders gaan. Je bent de spanningen zat. Waarom loopt het steeds weer fout, ook als

je zo je best doet om het anders te laten gaan? Steeds weer worden er dingen gezegd en

gedaan die jou pijn doen of waarmee je je partner verdriet doet.

De negatieve spiraal waarin jullie zitten, kun je haast niet zelf doorbreken. Het is heel lastig

zelf te zien hoe je over komt op de ander, wat het effect is van wat jij zegt en doet, ook als je

het echt goed bedoelt.

Wij zijn erin gespecialiseerd om jullie in staat te stellen om zo'n negatieve spiraal te

doorbreken. Wij laten zien welke patronen jullie ontwikkeld hebben en hoe jullie elkaar teleur

stellen of pijn en verdriet doen.

anders

Wij laten jullie zien hoe het anders kan: hoe je weer in gesprek kunt komen zonder elkaar te

beschadigen. Welk gedrag of welke woorden of zinnen dan handiger zijn. Wellicht gaan jullie

dan toch weer anders naar elkaar kijken en luisteren en slagen jullie erin om weer gelukkig te

worden in je relatie.

scheiden?

Soms lukt dat toch niet en lijkt scheiden onvermijdelijk. Maar zeker als je samen kinderen

hebt dan zul je elkaar blijven tegenkomen, tot op de verjaardagen van jullie kleinkinderen.

Dus ook als het tot een scheiding komt, is het verstandig om de manier waarop jullie met

elkaar omgaan minder pijnlijk te maken. Zodat jullie zo verstandig mogelijk kunnen besluiten

hoe je uit elkaar zult gaan, op een manier waar je niet later spijt van krijgt.

Ella en Wouter

Wij zijn Ella en Wouter. Wij schrikken niet van nare emoties of van spanningen en ruzies of

van vreemd gedrag. Wij gaan naar jullie luisteren en kijken. En we vertellen jullie wat wij zien

en horen en hoe dat op ons overkomt.

Jullie zullen verbaasd zijn en misschien schrikken.

Maar je krijgt zeker nieuwe ideeën om op een andere manier met elkaar om te gaan.

In principe zijn drie gesprekken voldoende om de negatieve spiraal op te laten houden en zo

mogelijk om te draaien in een positieve richting.

Wij zijn zeer ervaren coaches. Wij zullen op een respectvolle en verantwoorde manier met

jullie omgaan. Meer over ons lees je onder het kopje "wij zijn".

kennis maken

Bel ons eens op voor een informatief gesprek. Dikwijls zien wij meer mogelijkheden dan jij

zelf nog ziet. Dat geeft hoop en biedt perspectief.

Het liefst zien we jullie direct samen voor een oriënterend gesprek.

Maar soms komt eerst één partner kennis maken om te kijken of het klikt.

eerste gesprek

Jullie vertellen je verhaal in het eerste gesprek van 1½ uur. Wij stellen verdiepende vragen en

laten zien hoe we werken. Aan jullie vragen we: mogen wij jullie stevig aanpakken of juist

niet?

Meestal levert het eerste gesprek al veel voor jullie op.

Aan het eind van het eerste gesprek vragen wij of jullie met ons verder willen. Je hoeft dat

niet meteen te beslissen.

het vervolg

Een traject voor relatiecoaching bestaat uit drie gesprekken van 1½ uur (inclusief het eerste

gesprek). Bij ieder gesprek ligt het initiatief bij jullie, het gaat steeds om de dingen die op dat

moment voor jullie belangrijk zijn. Wij houden de koers in de gaten.

Soms krijg je een opdrachtje, bijvoorbeeld een vraag om over na te denken of nieuw gedrag

om uit te proberen. Soms gebruiken we vragenlijsten die verhelderend kunnen werken over

wie ieder van jullie is. Soms leren we jullie nieuwe gespreksvaardigheden of

ontspanningsoefeningen. Soms reiken we nieuwe (psychologische) kennis aan, maar steeds is

daarbij jullie wens bepalend.

Afhankelijk van jullie keuze vinden de gesprekken om de week of om de twee weken plaats.

Zo kunnen jullie in korte tijd een aanzienlijke verandering realiseren.

Meestal is er na drie gesprekken zoveel veranderd, dat jullie je relatie opnieuw vorm geven,

waarbij de ergernissen beter te hanteren zijn. Natuurlijk blijven wij beschikbaar voor een

nieuw verzoek om coaching, maar steeds zal het een kortdurend traject zijn.

prijsindicatie

Het oriënterende gesprek is zonder kosten.

De prijs van de gesprekken spreken we in overleg met jullie vantevoren af en is afhankelijk

van jullie draagkracht.

Het eerste (echte, niet oriënterende) gesprek van anderhalf uur met twee coaches kost 95

euro (incl. BTW) wanneer dat het enige gesprek blijft.